ေက်ာင္းသူဘ၀မွာပင္ဇိမ္ခံေနၾကတဲ. ထုိင္းမေလး ( 2nd year uni student)

ေၾကာ္ၿငာတခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္ႏွိပ္ေပးပါ
Share this video :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...